BENDROSIOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

TAISYKLĖSE IR SĄLYGOSE NAUDOJAMI TERMINAI

Pardavėjas – SIA “TAILORRIGA”, registracijos numeris – 40203071173, juridinis adresas – Ryga, Krišjana Valdemara iela 93 – 1, LV-1013, Latvija, faktinis adresas: Ryga, Krišjana Valdemara iela 93 – 1, LV-1013, Latvija, Ryga, telefonas – +371 25259523, el. paštas – [email protected]
Vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris išreiškia pageidavimą įsigyti, įsigyja ar galėtų įsigyti prekę ar naudoti paslaugas tikslams, kurie nėra tiesiogiai susiję su jo verslu;
Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas gali būti Vartotojas arba asmuo, kuris nėra Vartotojas;
Prekė – bet kuris daiktas, kurį Pardavėjas siūlo ar parduoda Vartotojui šioje Internetinėje svetainėje;
Gamintojas – asmuo, kuris savo ekonominės ar profesinės veiklos metu pagamina ar restauruoja parduodamą prekę ar nurodo save kaip Gamintoją ant prekės, jos pakuotės ar techninio paso nurodydamas savo pavadinimą (bendrovę), vardą, pavardę, prekės ženklą ar kitą skiriamąją žymą;
Norminiai aktai – 2014 m. gegužės 20 d. Ministrų kabineto taisyklės Nr. 255 „Nuotolinės sutarties sąlygos”, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Civilinis įstatymas, Komercijos įstatymas ir kiti įpareigojantys norminiai aktai.
Garantija – Gamintojo, Pardavėjo ar paslaugų teikėjo patvirtinimas, kad Prekė, paslauga ar jos sudedamoji dalis išlaikys savo savybes, patikimumą ir našumą tam tikrą nustatytą terminą, o Gamintojas, Pardavėjas ar paslaugų teikėjas prisiima kitus šiame įstatyme ir kituose norminiuose aktuose nenustatytus papildomus įsipareigojimus;
Naudojimo sąlygos – Gamintojo ar Pardavėjo nurodymai, kurių laikantis Prekė išsaugo naudojimo savybes ir tinkamą kokybę, nekelia pavojaus Vartotojo turtui, sveikatai, gyvybei ar aplinkai;
Kainos – galutinė Internetinėje svetainėje nurodytos Prekės kaina, įskaitant mokesčius ir rinkliavas, už kurią Pardavėjas parduoda Prekes šioje Internetinėje svetainėje. Į kainą nėra įtrauktas mokestis už Prekės pristatymą;
Internetinė svetainė – Pardavėjo internetinė svetainė www.tailor.lv;
Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
Bendrosios taisyklės ir sąlygos – šios sąlygos (bendrosios Internetinės svetainės taisyklės ir sąlygos).

Bendrosios sąlygos
1.1. Šios sąlygos nustato teisinius santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
1.2. Prieš pradedant naudotis Internetine svetaine, prašome atidžiai susipažinti su šiomis Internetinės svetainės naudojimo sąlygomis.
1.3. Pradėjęs naudotis internetine svetaine, naudotojas sutinka laikytis šių sąlygų.
1.4. Pardavėjas gali iš dalies arba visiškai ištrinti, pakeisti, papildyti informaciją Internetinėje svetainėje be išankstinio įspėjimo.
1.5. Peržiūrimų prekių nuotraukos ir aprašymas gali šiek tiek skirtis nuo siūlomos Prekės.
1.6. Sutikęs su šiomis sąlygomis, Klientas sutinka su jo asmens duomenų perdavimu Pardavėjui. Pardavėjas yra asmens duomenų tvarkymo kontrolierius pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, siekdamas įgyvendinti savo siūlomas paslaugas ar pagal sudarytą sutartį atlikti klientų apskaitą, siūlyti, teikti ir prižiūrėti savo paslaugas, įgyvendinti ir saugoti Pardavėjo teises ir teisėtus interesus dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, vykdyti norminiuose aktuose nustatytas pareigas. Pardavėjas turi teisę rinkti asmens duomenis iš trečiųjų asmenų, perduoti juos tretiesiems asmenims pagal savo sutartinių įsipareigojimų apimtį, laikantis šiose taisyklėse nurodytų tikslų norminiuose aktuose nustatyta tvarka paslaugų teikimo ar teisėtų prašymų atvejais.

Naudojimasis atsisakymo teise
2.1. Pagal norminius aktus Vartotojas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti Prekės per 14 (keturiolika) dienų, padengdamas pristatymo išlaidas.
2.2. Atsisakymo teisės panaudojimo terminas skaičiuojamas nuo Prekės pristatymo dienos, jei užsakyta viena Prekė; nuo paskutinės Prekės pristatymo dienos – jei į užsakymą įtrauktos kelios Prekės; nuo paskutinės Prekės partijos ar dalies pristatymo dienos – jei pristatymas atliekamas partijomis ar dalimis.
2.3. Atsisakymo teisės panaudojimas reiškia Pirkėjo pranešimą apie Prekės atsisakymą ir jos pateikimą ar siuntimą Pardavėjui.
2.4. Siekdamas pranešti apie atsisakymą, Vartotojas gali naudoti Pardavėjo atsisakymo formą ar kitą laisva forma pateikiamą ar išreikštą pranešimą apie atsisakymą, kuriame Vartotojas privalo nurodyti:
Gavėją (Pardavėjo pavadinimas, faktinis adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

“Aš pranešu, kad noriu atsisakyti šios pristatytos Prekės”
Užsakymo data / Gavimo data
Vartotojo vardas ir pavardė
Vartotojo adresas
Vartotojo parašas (jei siunčiamas popierinis dokumentas)
Data

2.5. Vartotojas turi pristatyti grąžinamą pilnos komplektacijos Prekę adresu Darzauglu iela 1B, Ryga.
2.6. Pasinaudodamas atsisakymo teise, Vartotojas gali grąžinti Prekę Pardavėjui be pakuotės, jei Vartotojas neturėjo galimybės apžiūrėti Prekės neatidarius pakuotės ir negalėjo išsaugoti Prekės pakuotės, pavyzdžiui, dėl pakuotės dydžio, nes ji nėra laikoma neatskiriama sudedamąja Prekės dalimi.
2.7. Nusiuntus atsisakymo formą ar pranešimą apie atsisakymo teisių panaudojimą, sutartis yra nutraukiama, o Vartotojas atleidžiamas nuo visų sutartinių įsipareigojimų ar šios sutarties sudarymo įsipareigojimų, jei Vartotojas pateikė pasiūlymą.
2.8. Pinigai už Prekę grąžinami, naudojant pirminį apmokėjimo būdą.

Vartotojo atsakomybė
3.1. Vartotojas yra atsakingas už Prekės vertės sumažėjimą ar jos nesąžiningą naudojimą, jei Prekė atsisakymo teisių panaudojimo metu buvo naudojama viršijant jos savybių ir tipo nustatymui bei patikrinimui būtinas naudojimo sąlygų ribas.
3.2. Vartotojas privalo grąžinti Prekę Pardavėjui ne vėliau nei per 14 dienų nuo raštiško atsisakymo siuntimo. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo grąžinti Vartotojui jo sumokėtą pinigų sumą, įskaitant Vartotojo sumokėtas pristatymo išlaidas ne vėliau nei per 14 dienų nuo informacijos gavimo apie Vartotojo sprendimą atsisakyti sutarties datos.
3.3. Vartotojas yra atsakingas už Prekės kokybę ir saugumą atsisakymo teisių įgyvendinimo metu.

Garantija
4.1. Vartotojas turi teisę pateikti Pardavėjui pretenziją dėl Prekės neatitikties per dvejus metus nuo Prekės įsigijimo dienos. Vartotojas turi pateikti Pardavėjui pretenziją per du mėnesius nuo Prekės trūkumų nustatymo dienos. Prekės įsigijimo data yra diena, kai Pardavėjas perdavė, o vartotojas priėmė atitinkamą Prekę.
4.2. Jei Gamintojas ar Pardavėjas suteikia Prekei garantiją, pasibaigus 4.1. punkte nurodytam terminui Vartotojas turi teisę pateikti pretenziją likusiam garantijos laikotarpiui pagal garantijos dokumente nurodytas sąlygas. Vartotojo pateikta pretenzija nagrinėjama pagal garantijos dokumente nurodytas sąlygas.
4.3. Pateikdamas pretenziją Gamintojui ar Pardavėjui dėl Prekės trūkumų, Vartotojas prie pretenzijos turi pridėti sandorį patvirtinančio dokumento kopiją.
4.4. Vartotojo pretenzija bus išnagrinėta per 7 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, siunčiant atsakymą pretenzijoje nurodytu susirašinėjimo adresu. Jei pretenzija bus pripažinta nepagrįsta ir Vartotojas su tuo nesutiks, jis turės teisę pasinaudoti kituose norminiuose aktuose nustatytomis teisėmis.

5. Kaip atlikti pirkimą?

1 veiksmas – Išsirinkite prekę.

Išsirinkę, spauskite Pridėti į krepšelį. Prekė bus automatiškai pridėta į jūsų pirkinių krepšelį.

2 veiksmas – Atlikite užsakymą.

Spauskite “Pirkinių krepšelis”, atidžiai perskaitykite visą informaciją apie pasirinktą prekę, užpildykite privalomus laukelius ir peržiūrėkite pasirinktas prekes bei jų kiekį.

3 veiksmas – Atlikite mokėjimą

Spauskite Tęsti pirkimą. Ekrane atsidarys pirkimo apmokėjimo langas, kuriame turėsite įvesti reikiamus duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti dėl atlikto pirkimo ir išsiųsti pirkimą patvirtinančią sąskaitą. Jei esate patenkinti atliktu užsakymu, pasirinkite pirkinio apmokėjimo metodą ir spauskite BAIGTI PIRKIMĄ.

Pristatymas
I. Pristatymas Latvijoje:

⁃ nemokamas

prekių atsiėmimas adresu Darzauglu 1B, Ryga, atskirai susitarus dėl

patogesnio atsiėmimo laiko;

⁃  Pristatymas per kurjerį – 3,99 eurų Rygoje per 2-3 dienas;

⁃ Omniva paštomatas – nemokamas (žiūrėti paštomatų žemėlapį)

Standartinis pristatymas Latvijos teritorijoje atliekamas per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo momento.

Maksimalus pristatymo laikas yra 5 dienos. Standartinio pristatymo vėlavimo atveju Pirkėjas yra

informuojamas susisiekus telefonu ar nurodytu el. paštu.

II. Pristatymas per Omniva taip pat galimas:

⁃ Į Lietuvą – 0 eurų

⁃ Į Estiją – 0 eurų

Maksimalus pristatymo laikas yra 10 darbo dienų. Standartinio pristatymo vėlavimo atveju Pirkėjas yra

informuojamas susisiekus telefonu ar nurodytu el. paštu.

Papildoma informacija:

Pristatymo laikas pirmadienis – sekmadienis.
Jei su gavėju neįmanoma susisiekti ar jo nėra namie, užsakymas grąžinamas Pardavėjui ir pakartotinai pristatomas nurodytu adresu kitu laiku (papildomas mokestis už pristatymą).
Gavėjas informuojamas apie užsakymo pristatymą.
Jei norite gauti užsakymą greičiau nei standartinėmis sąlygomis, susisiekite su Pardavėju telefonu.
Jei užsakymas atliekamas pasibaigus mūsų darbo laikui, jis bus apdorotas kitos dienos ryte.
www.tailor.lv svetainės atsiskaitymo valiuta yra eurai (EUR).
Apmokėjimas
Galimi apmokėjimo būdai:

• Grynaisiais pinigais ar kortele (Visa ar MasterCard), gavus prekę per kurjerį Rygoje ar biure Rygoje, Krišjana Valdemara iela 93 – 1, LV-1013, Latvija

• Banko kortele;

Kuponų naudojimo sąlygos
Jei Pirkėjas turi nuolaidų kuponą su kodu, jis gali naudoti nuolaidų kupono kodą pirkimui įvesdamas jį į specialų laukelį po pavadinimų “Kupono kodas”. Įvedus kodą, reikia paspausti mygtuką “Patvirtinti kuponą”. Sistema automatiškai perskaičiuos kainą su pritaikyta nuolaida. Kupono kodas gali neveikti, jei prekei jau taikoma kuri nors nuolaida, pavyzdžiui, tai yra akcijos prekės su specialia kaina. Kupono kodai yra lojalumo politikos premijos, kurias kiekvienas Pirkėjas ar Pirkėjų grupė gali gauti iš Pardavėjo. Kai kuriais atvejais siekiant paskatinti pardavimų apimtį, nuolaidų kuponų kodai taip pat gali būti skelbiami socialinės žiniasklaidos svetainėse ar kitoje viešoje erdvėje.

Ginčų sprendimas
Iš šių Sąlygų atsirandantiems teisiniams santykiams taikomi Latvijos Respublikos norminiai aktai.

Duomenų tvarkymas
Įvesdamas reikiamą informaciją užsakymo metu, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka, jog jo pateikti duomenys būtų naudojami, kad Pardavėjas galėtų priimti Pirkėjo užsakymą ir pristatyti prekes pagal Latvijos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Įvesdamas informaciją, Pirkėjas sutinka, kad jam nurodytu el. paštu bus siunčiami su Pirkėjo užsakymo apdorojimu susiję pranešimai.

Pardavėjas žino ir laikysis visų su kortelės duomenų perdavimu susijusių saugumo priemonių, o pirkėjo kortelės duomenys nebus saugomi.

0